પ્રદર્શન બતાવો

ACCURL લેસર કટીંગ મશીનોનું પરીક્ષણ કરો અને અમારા લેસર સિસ્ટમ્સની વ્યક્તિગત છાપ મેળવો. અમારી સાથે એક કોફી પીવો અને ચાલો લેસર ચિહ્નિત કરવું અથવા લાકડું અને એક્રેલિક પર કામ કરીએ. અને, માર્ગ દ્વારા, તમારા વ્યવસાય અને તમારા નફો વિસ્તૃત કરો.

શિકાગો મશીન ટૂલ અને ઔદ્યોગિક ઓટોમેશન પ્રદર્શન

2016 માં જર્મન પ્રદર્શન

2016 માં ભારત પ્રદર્શન

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં લાસ વેગાસ મશીનરી પ્રદર્શન

અમેરિકન એક્ઝિબિશન

2017 માં જર્મન પ્રદર્શન

જર્મનીમાં હેનૉવર ઇન્ટરનેશનલ મશીન ટૂલ એક્ઝિબિશન